Клапанен блок - по-дълбок поглед

Клапанен блок - по-дълбок поглед

Блок на електромагнитните клапани, наричан още разпределител.

Клапанният блок е малък, но важен компонент на системата за въздушно окачване. Ето защо не трябва да се пренебрегва при диагностициране на възможни системни проблеми. Симптомите, които изглежда сочат към изтичане на въздух през въздушната възглавница, също могат да бъдат проблем в клапанният блок. Нека започнем с обяснението на общата функция на частта, преди да се гмурнем по-дълбоко.

 

 

 Клапанен блок - принцип на работа

Клапанният блок се грижи за разпределението на въздуха под налягане. Клапанен блок за 4-ъгълна система за пневматично окачване с резервоар за налягане съдържа общо 6 въздушни връзки: една за въздушния компресор, четири за въздушните възглавници и една за резервоара за налягане. За да избегнете грешки при инсталиране на нов клапанен блок, всички връзки са цветно кодирани.

Шестте соленоидни клапана вътре в клапанният блок се активират от ECU (електронен контролен блок). Често срещано погрешно схващане е, че въздушните възглавници винаги се захранват директно чрез активиране на компресорът за въздушни възглавници. В повечето случаи въздушните възглавници се пълнят през резервоара за налягане. Компресорът за въздушни възглавници компресира въздуха в резервоара до 15 - 16 бара. Този въздух под налягане в резервоара се използва за контролирано повишаване на налягането и като буфер. Общата цел е въздухът под налягане да се използва възможно най-ефективно, така че компресорът да работи възможно най-малко. Това предотвратява прегряването му и поддържа ниска консумация на енергия.


Клапанен блок - симптоми на дефект и диагноза

С течение на времето електромагнитните клапани в клапанният блок могат да станат лепкави или блокирани от малки частици, които циркулират през системата по време на работа. Например, когато стар компресор се повреди, клапанният блок също може да се повреди. Поради прегряване малки метални частици могат да блокират електромагнитните клапани и да нарушат разпределението на въздуха. Симптом: превозното средство е по-ниско от една или повече страни. Този симптом може да се появи и когато има теч във въздушната възглавница. За щастие, истинската причина може лесно да бъде идентифицирана чрез смяна на позицията на съответния въздушен тръбопровод в клапанният блок. Ако проблемът  е в клапанният блок, автомобилът ще спадне от друга страна . Ако проблемът остане от същата страна, това наистина е изтичане на въздух през въздушната възглавница.


 

Клапанният блок също участва в освобождаването на прекомерно въздушно налягане. Ако е необходимо, соленоидният клапан към въздушния компресор се отваря за освобождаване на налягането. По този начин, в случай че превозното средство остане „заключено“ на определена височина на возене, първо проверете функционирането на въпросният клапан за освобождаване на налягането на компресора, преди да диагностицирате дефектен клапанен блок.

 

Ако въздушният компресор вече не работи, обичайният заподозрян често е самият компресор или дефектно реле. Но може да е просто клапанният блок. Сензорът за налягане на въздушното окачване се намира вътре в клапанния блок, а не в компресора. Ако този сензор вече не работи правилно, сигналът за активиране на компресора остава изключен и налягането вече не се натрупва.

 

Ако дехидраторът вече няма капацитет да държи влагата извън системата, клапанният блок може да корозира вътрешно. Освен това, когато външната температура падне под нула градуса по Целзий, влагата във вътрешността на клапанния блок, както и в компресора може да замръзне, което да причини спиране на функционирането им.

 

Последното нещо, което трябва да имате предвид, е, че обикновено въздушната линия от въздушния компресор до клапанния блок е без налягане, ако компресорът не работи. Това се прави, за да може компресорът да стартира лесно. Ако поради една от гореспоменатите причини тази въздушна линия остане под налягане, много повече топлина се натрупва всеки път, когато компресорът се активира. Това може да доведе до изгоряне на компресора. Въпреки че е малък, този важен компонент от системата на въздушното окачване заслужава известно внимание – особено след смяна на компресора.