Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

І. ПРЕДМЕТ

Чл.1 Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ са предназначени за регулиране на отношенията между "ПАРТ ТРЕЙДИНГ" ООД, дружество регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. "Димчо Дебелянов" № 4, ЕИК 201735987, представлявано от Жечка Симеонова Маринова, ДДС номер: BG 201735987 , телефон за контакт: 0878155775, имейл адрес: office@aeropik.bg, и Вас ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

Чл.2 Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ представляват договор между Вас и www.aeropik.bg, с който получавате правото да използвате услугите на www.aeropik.bg при спазване на условията посочени по-долу. Чрез регистрацията си в www.aeropik.bg , Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате.

Чл. 3 "ПАРТ ТРЕЙДИНГ" ООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни с №425240. "ПАРТ ТРЕЙДИНГ" ООД гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите в процеса на регистрация. Разкриването е възможно единствено в случаите , когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, упълномощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Чл. 4 "ПАРТ ТРЕЙДИНГ" ООД прави всичко възможно да поддържа на интернет страницата www.aeropik.bg вярна, точна и актуална информация.Това не изключва възможността инцидентно да възникнат обективни несъответствия или пропуски. "ПАРТ ТРЕЙДИНГ" ООД не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди , породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа , употребата или невъзможността за употреба на www.aeropik.bg "ПАРТ ТРЕЙДИНГ" ООД не носи отговорност при невярност на посочената от производител информация за характеристиките на дадена стока, включително и продуктовите изображения.

ІІ. УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Чл.5 За да пазарува в www.aeropik.bg всеки потребител трябва:

Да е попълнил вярно on-line електронната регистрационна форма, намираща се на интернет страницата www.aeropik.bg. При попълване на електронната форма за регистрация Потребителят е длъжен да представи пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. www.aeropik.bg Ви дава възможност да се регистрирате и като юридическо лице , като при регистрацията се въвеждат всички фирмени данни необходими за издаване на фактура.

Чл.6 Потребителят гарантира, че данните , които предоставя в процеса на регистрация са верни, пълни и точни и при промяна на последните , ще ги актуализира своевременно. В случай, че Потребителят предостави неверни данни или не са отразени настъпилите промени в срока посочен по-горе, www.aeropik.bg има право да спре незабавно и без предизвестие регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му профил.

Чл.7 С осъществяването на контакт с www.aeropik.bg по електронен път или по телефона потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е тяхното съдържание и се задължава да ги спазва. Настоящите общи условия важат и за поръчки, направени и по телефон. Телефонните разговори се записват с цел подобряване на обслужването.

Чл.8 www.aeropik.bg потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочения от Потребителя електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на регистрацията.

ІІІ. ДОГОВОР

Чл.9 Потребителите сключват договора за покупко-продажба с www.aeropik.bg след:

извършване на регистрацията и предоставяне на необходимите данни, ако Потребителят няма регистрация до този момент; влизане в системата за извършване на поръчки на www.aeropik.bg чрез идентифициране с име и парола; избиране на една или повече от предлаганите стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка; предоставяне на данни за извършване на доставката; избиране на способ за плащане; потвърждение на поръчката

чл.10 Поръчките се обработват от екипа на www.aeropik.bg в дните: понеделник-петък от 09:00  часа до 18:00 часа. Всички поръчки подадени извън посочения период се обработват на следващия работен ден.

чл.11 www.aeropik.bg доставя стоките в рамките на 1-2 работни дни, на посочения от Потребителя адрес, ако са направени и потвърдени до 16:00 часа. www.aeropik.bg не носи отговорност в случай, че посочените от Потребителя данни са неверни или заблуждаващи.

ІV. ПЛАЩАНЕ

Чл.12 www.aeropik.bg предлага няколко начина за плащане на стоките:

с наложен платеж / при получаване на стоката от куриера/

 с кредитна / дебитна карта през сайта.

- Европейските карти (Visa/Mastercard) таксуват допълнително 1,9% от цялата сума
- Международни карти, издадени извън Европа и Обединеното кралство, ще таксуват допълнително 3,25% от цялата сума

банков превод по банковата сметка на "ПАРТ ТРЕЙДИНГ" ООД

- Няма допълнителни такси към плащането, освен стандартна такса за превод, според тарифата на Вашата банка.

чл.13 Ако сте избрали начин на плащане по банков път, преведете сумата на Вашата поръчка по сметка на "ПАРТ ТРЕЙДИНГ" ООД, като основание на превода посочите номера на Вашата поръчка.

 

Информация за плащането:

Получател: "ПАРТ ТРЕЙДИНГ" ООД

Банка: ПРОКРЕДИТ БАНК

Сметка: BG21PRCB92301042041334

BIC: PRCBBGSF

V. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ СТРАНИТЕ

Чл. 15 Правилата на настоящия раздел от тези общи условия се прилагат спрямо Потребители , за които според данните , посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в www.aeropik.bg, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Чл.16 (1) Основните характеристики на стоките са определени в профила на всяка стока в www.aeropik.bg.

(2) Цената на стоките с включени данъци е определена в профила на всяка стока в www.aeropik.bg.

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи , невключени в цената на стоките се определя и се предоставя на Потребителя в профила на всяка една от стоките в www.aeropik.bg.

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия.

(5) Информацията, предоставяна на Потребителите по този член е актуална към момента на визуализацията й на www.aeropik.bg преди сключването на договора за покупко-продажба, като www.aeropik.bg си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорността е на Потребителя редовно да проверява условията за ползване на сайта, както и предоставената информация за цени, наличности и т.н., за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени.

(6) Условията за доставка на отделните стоки се посочват задължително от www.aeropik.bg. Преди сключването на договора се посочва задължително и общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Чл.17 (1) Потребителят се съгласява, че търговецът има право да приема авансово плащане за сключените с Потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на търговеца цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл.18 (1) На основание чл.50 от ЗЗП, Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина , без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите предвидени в чл. 54, ал.3 и чл.55 от ЗЗП, в 14-дневен срок , считано от датата на приемане на стоката от него или от трето лице, различно от превозвача и посочено Потребителя или когато Потребителя е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата на приемане на последната стока.

(2) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне стоката в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

Клиентът трябва предварително да заяви желанието си за връщане на стока като изпрати имейл на адрес: office@aeropik.bg

Правото на отказ/Връщане на стока/ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: Стоката трябва да бъде:

в оригиналната опаковка;

нова-фабричният вид на стоката не е нарушен, всички фабрични етикети не са повредени или премахнати;

неразпечатвана;

без следи от употреба, инсталация или друг начин на експлоатация;

придружена с всички издадени по поръчката документи- касова бележка, квитанция за наложен платеж или фактура.

Стоката трябва да бъде върната на адреса на фирма Парт трейдинг ООД:

Парт трейдинг ООД

9700 Шумен

България

ул. "Димчо Дебелянов" 4

тел.: +359878155775

Парт трейдинг ООД не може да бъде отговорна за връщане на суми по стоки, които не отговарят на горепосочените изисквания.

Заедно със стоката, клиентът трябва да попълни бланката за връщане на стока.

(3) Потребителят е длъжен да заплати разходите по връщане на стоката, включително транспортни разходи и др. куриерски или банкови такси, свързани с възстановяване на платената цена за покупката. При отказ от получаване на стоката, потребителят е длъжен да заплати транспортните разходи по изпращането и връщането й.

Суми по върнати стоки се изплащат в рамките на до 14 дни след получаване на стоката и попълнената бланка за връщане от клиента. Суми по извършената експресна доставка на територията на България и процентът наложен платеж за поръчаните стоки (2 % върху стойността на стоката) не подлежат на връщане.

Връщането на суми по върнати стоки се извършва с банков превод. Таксите по трансфер за върнатите суми се поемат от Клиента. Може да намерите бланката за връщане на стока тук.

Чл.19 При получаване на стоката Потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от законодателството документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, стоката се смята одобрена , като Потребителя губи право да претендира по-късно, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от законодателството документи. Рекламации на закупени стоки от www.aeropik.bg се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

Чл.20 Гаранционни Условия

Гаранция 24 (двадесет и четири месеца) от датата на закупуване.

Гаранцията е ограничена до производствени дефекти.

Производителят, както и търговеца не носят отговорност за дефекти в резултат на:

инсталационни грешки ,

претоварване поради теч на въздух по системата,

механични повреди причинени в следствие ПТП,

механични повреди по гумените части /за въздушни възглавници/

злоумишлени действия и др.,

Неизправности вследствие на неспазване на инструкциите за монтаж или погрешен монтаж,

неправилна експлоатация,

неправилно поддържане и небрежност от страна на собственика и/или ползвателя на автомобила,

необичайна експлоатация и претоварване на автомобила,

управление по изключително лоши пътища с дупки и препятствия,

участие на автомобила в състезания, рали и др.

Предявяване на рекламация се съпровожда от описание на проблема, както и снимки на office@aeropik.bg - представяне на официален данъчен документ за покупка – касова бележка, квитанция за наложен платеж или фактура.

Частта се изпраща чрез търговеца на производителя, който оторизира валидността на рекламацията. Ако производителя одобри рекламацията, търговеца заменя частта на клиента. Транспортните разходи за връщане са за сметка на клиента.

Заменени части и възли по време на гаранцията не удължават самата гаранция. Гаранцията не покрива повторна смяна на части, системи и агрегати, заменени в периода на гаранцията.

Гаранцията не покрива загуби, пропуснати ползи и допълнителни разходи, свързани с времето за отстраняване на повредата (престой и/или загуба на доход и/или печалба, неустойки, лишаване от ползване, загуба на наем, проваляне на пътувания и командировки, невъзможност за транспортиране на хора, стока или материали и др.)

(1) При покупка на Амортисьор и платен  "депозит", срокът за връщане на старата част е 12 месеца, считано от датата на покупката.

Чл. 21. Когато посещавате Сайта, той може да инсталира „куки” (cookie) на Вашия компютър. Куки е файл, който записва информация, свързана с разглеждането на Сайта от същия компютър (напр. посетени страници, дата и час на разглеждане, последвани линкове) и който ще улесни посещенията Ви, като направи по-лесна и по-бърза идентификацията Ви с оглед достъп до търсената от Вас информация . Можете да изтриете куки-тата, които са инсталирани на Вашия компютър, по всяко време, както и да предотвратявате запазването на нови куки-та и да получавате уведомление преди инсталирането на ново куки, като настроите Вашия браузър. Моля, посетете помощния раздел на Вашия браузър за повече информация за това как да активирате и деактивирате тези функции. Моля да имате предвид, че може да не се възползвате от някои от нашите услуги, в случай че деинсталирате куки или предотвратите инсталирането на куки на Вашия компютър.

Чл. 22. Запазените марки, използвани в сайта са собственост на съответните им собственици. Освен ако не е обозначено друго, логото на Дружеството, неговите марки, текст, изображения, снимки, цитирани в Сайта са собственост на Дружеството. Те не могат да бъдат използвани без писмено съгласие, дадено от Дружеството.

Чл.23 За неуредените в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчаните от www.aeropik.bg стоки ще бъдат решавани със споразумение. В случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е определена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд в гр. Шумен, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно – Шуменски районен съд или Шуменски окръжен съд.