Гаранционни условия

Гаранция

Гаранцията важи до 24 (двадесет и четири) месеца от датата на Вашата покупка.  Гаранцията е ограничена до производствени дефекти. 

Производителят, както и търговеца, не носят отговорност за дефекти, възникнали в резултат на:   
 
Инсталационни грешки;
Претоварване поради теч на въздух по системата;
Механични повреди, причинени в следствие ПТП, злоумишлени действия и др.,както и механични повреди и увреждания на гумените части на въздушни възглавници;
Неизправности, вследствие на:
Неспазване на сервизните и гаранционни условия;
Неправилна експлоатация, неправилно поддържане и небрежност от страна на собственика и/или ползвателя на автомобила;
Необичайна експлоатация и претоварване на автомобила;
Управление по изключително лоши пътища с дупки и препятствия;
Участие на автомобила в състезания, рали и др. 

Предявяването на рекламация се съпровожда от описание на проблема, както и снимки на повредата и представяне на официален документ за покупка (гаранционна карта, фактура или касов бон) под формата на имейл до: office@aeropik.bg.
   
Частта се изпраща чрез търговеца на производителя, който оторизира валидността на  рекламацията. Ако производителят одобри рекламацията, търговецът заменя частта на клиента. Разходите по връщане на стоката към нас са за сметка на клиента. 

 
ЩЕТИ ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ
 
Винаги изпращаме изцяло нови и първоначално опаковани стоки. Моля, проверете предоставената пратка в присъствието на куриера. Ако нещо не е наред с пратката, помолете куриера да попълни протокол за рекламация. Само с този протокол можем да поискаме от куриерната компания да ви обезщети за щетите, които са причинили. Ако пратката вече е сериозно повредена, моля, откажете получаването на пратката.

 

ПОВРЕДЕН ПРОДУКТ
 
Ако пакетът няма признаци на повреда, но след разопаковането откриете повреда на продукта, имате 48 часа, за да съобщите за щетите на куриерската услуга или директно на нас. Ние не приемаме този вид жалба след 48 часа.

Заменени части и възли по време на гаранционния срок не удължават самата гаранция.   

Гаранцията не покрива повторна смяна на части, системи и агрегати, заменени в периода на гаранцията. 

Гаранцията не покрива загуби, пропуснати ползи и допълнителни разходи, свързани с времето за отстраняване на повредата (престой и/или загуба на доход и/или печалба, неустойки, лишаване от ползване, загуба на наем, проваляне на пътувания и командировки, невъзможност за транспортиране на хора, стока или материали и др.).